Συνεργάτες iCooktoHeal

Συνεργάτες iCooktoHeal - iCooktoHeal Υγιεινές συνταγές για υγιείς ανθρώπους

Συνεργάτες iCooktoHeal

Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας

Την

Άμμιλος Cooking Experience

για την παραχώρηση του χώρου για τη φωτογράφιση.

Ευχαριστούμε την

Ancient Kallos Resort Wear

για την παραχώρηση των ενδυμάτων για τη φωτογράφιση

Συνεργάτες iCooktoHeal - iCooktoHeal Υγιεινές συνταγές για υγιείς ανθρώπους

Ευχαριστούμε την Ιωάννα και την Έφη για τις διορθώσεις και τη Λία για τη βοήθειά της στις δοκιμές μας.

Πολύτιμη επίσης η βοήθεια του Στέφανου Παρασκευόπουλου στο Digital Marketing.

Χωρίς τους συνεργάτες μας δεν θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε το I Cook to Heal.